Västerviks God man- och Förvaltarförening

 

2017-01-11

 

Här kommer nu årets första medlemsbrev med information!

 

God fortsättning på det nya året 2017

Nya krafter! nya tag !

Hoppas att alla nyårslöften nu är infriade, eller ska bli?

 

Först det gamla vanliga, betala medlemsavgiften för år 2017,

200 kronor till plusgiro 2 97 76-2, försäkring ingår.  Höjning med 50 kronor som beslutades på årsmötet 2016.

 

Extra försäkring går att teckna!

Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring 130 kronor per år

Betalas till plusgiro 2 97 76-2, med angivande av personnummer på inbetalningen.

 

God man och förvaltare problem och lösningar

Studiecirkel kan anordnas, om intresse finns, som handlar om intressanta fall som en god man eller förvaltare bör kunna lösa på ett bra sätt.

Problem och lösningar med gemensam diskussion.

Tid och plats meddelas senare, när vårens träffar är klara .

 

Kom gärna med förslag på ämnesområden som ni är intresserade av!

 

Intresserade, som vill lära sig att använda programmet godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren.  

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

Har vi Din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

 

Vår hemsida www.vgodmanf.se

Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.rgmf.se

www.rfs.se

 

Vänliga hälsningar

Västerviks God Man- och Förvaltarförening/ Styrelsen