MEDLEMSBREV 

 

Västerviks God man och- Förvaltarförening 2014-09-19

 

Hej alla medlemmar! hoppas att sommaren har varit varm och skön och

att hösten dröjer lite till vädermässigt, men nu kör vi igång med höstens aktiviteter.

 

Inplanerade träffar under hösten 2014.

 

Måndagen den 29 september klockan 18.30 på Mejeriet

Att vara god man för ensamkommande flyktingbarn!

 

Personal från överförmyndarkansliet kommer och informerar oss om hanteringen kring ensamkommande flyktingbarn.

Information om den nya lagen som träder i kraft 2015-01-01 och vilka förändringar som berör oss gode män och förvaltare.

Överförmynderiets nye medarbetare Niklas Östberg presenterar sig.

Tillfälle till frågor.

Föreningen bjuder på fika.

 

Måndagen den 20 oktober klockan 18.30 på Mejeriet

Två handläggare från socialtjänsten kommer och reder ut begreppet LSS, SOL,

och berättar för oss hur en biståndshandläggare arbetar.

Tillfälle till frågor.

 

Adventsfika, vi återkommer med datum och program

Vi har tänkt bjuda in Röda Korset som har många verksamheter.

 

Intresserad? Du som vill lära dig att använda programmet  godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda, det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen, och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren.

Det finns då möjlighet att ordna träffar där Du kan sätta dig in i programmet, innan du köper det. Rabatt ges också till medlemmar, med angivande av kod, som kassören tillhandahåller. Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

Har vi Din mail-adress?  Inger Furemo vill gärna ha den: inger.furemo@swipnet.se

Det är så mycket enklare (och billigare) att hålla kontakten via mail.

 

Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.vgodmanf.se  

www.rgmf.se

www.rfs.se

 

Välkomna!

Vänliga hälsningar Västerviks God Man- och Förvaltarförening

Styrelsen