Västerviks God man- och Förvaltarförening

 

Här kommer nu årets tredje medlemsbrev med information!

 

Tisdagen den 10 maj 2016 , Mejeriet 18.30

Har vi en träff som handlar om ROLLKOLL.

Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer.

Anhörig till en huvudman, Kontaktperson, Personlig assistent, Boendepersonal.

I dessa kontakter har vi väl alla mötts av:  ” Det kan du göra! Nej! det kan du göra, eller ska jag göra det?”

Vem gör vad, frågetecknen är många ????

Material är framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

 

God man och förvaltare problem och lösningar

Studiecirkel kommer att ordnas, som handlar om intressanta fall som en god man eller förvaltare bör kunna lösa på ett bra sätt.

Problem och lösningar med gemensam diskussion.

Tid och plats meddelas senare.

 

Kom gärna med förslag på ämnesområden som ni är intresserade av!

 

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2016-01-01

2016-12-31 och kostar 130 kronor, ange personnummer på inbetalningskortet.     

Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2

 

Intresserade, som vill lära sig att använda programmet godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren. Du som inte redan anmält dig! 

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

Har vi Din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

 

Hemsida www.vgodmanf.se

Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.rgmf.se

www.rfs.se

 

Vänliga hälsningar

Västerviks God Man- och Förvaltarförening/Styrelsen