Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Inger Furemo onsdagen den 7 juni 2017


Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Barbro Fredriksson.

 Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Redovisningskursen genomförd, ev uppstart till hösten igen om intresse finns.

Ulf och Per Jörgen har varit på RFS årsmöte i Lund. Ulf berättar att det var ett trevligt och bra årsmöte. Årets tema var medlemskap. Hur gör man medlemsarbetet inom föreningarna attraktivt? Mötesdeltagarna jobbade med temat i grupparbeten.

Kanske kan vi inspireras av detta till nya friska tag till hösten.

Inger meddelar att alla papper som rör anslutningen till Nordea är klara och inlämnade.

Några medlemmar har inte betalat årsavgiften till föreningen, Inger skickar påminnelse.

Till hösten bjuder vi in en RFS-medarbetare för inspiration och information hur vi når övriga frivilliga samhällsarbetare.

Nästa styrelsemöte i samband med båtutflykt med Zenta.  Gunilla och Hugge bjuder in oss

den 8 augusti kl 15. Vi tackar för inbjudan!