Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Inger 26 mars 2019.                                                  

Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Anita Styrenius,  Barbro Fredriksson, Moniqa Carlenstam, Monica Ohlman, Per Karlsson. Delges Gunilla Kahnborg, ej närvarande.

Mötet öppnades. 

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes 

Vi tackar två avgående ledamöter med en fin tulpanbukett:  Moniqa Carlenstam och Barbro Fredriksson. 

Vi välkomnar också två nya ledamöter till oss: Monica Ohlman och Per Karlsson.

Årsmötet löpte fint med Kenth vid rodret, som vanligt. Kaffe med tilltugg i caféet efteråt.

12 personer deltog.

 

Vårens aktiviteter: Varje styrelsemedlem får uppdraget att komma med ett förslag.

 Inger ordnar med ett besök på Vapengränd, för att lära känna hur det fungerar. Inger sonderar ABF för en redovisningskurs.

Per erbjuder sig att ordna en träff på Lindögården.

Ulf tillfrågar Överförmyndaren om de är villiga att ordna ett informationsmöte angående:

”Viktigt att veta när någon dör”.

 

Vi diskuterade svårigheten att få arvode för uppdrag vi gjort när huvudmannen är avliden.  Svårt få pengar från anhöriga. Vem ersätter oss?  Träder kommunen in?

 

Nästa styrelsemöte hos Monica Ohlman tisdag 16 april kl 17.