Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Inger Furemo  den 27 aug. 2014

 

Närvarande :  Ulf Erlandsson, Inger Furemo,  Anita Styrenius,  Moniqa Carlenstam och Barbro Fredriksson.

 

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

 

Överförmyndaren Berit Johansson och dess personalchef Christer Lundh  har gett styrelsen tillfälle att yttra sig över verksamheten på kansliet och lämna önskemål om ev. förändringar.

 

Styrelsen har även träffat kommunrevisor Lars Högberg.

Till båda parter har vi framfört:

Vi vill ha högre ersättning för våra uppdrag.

Utbildning för Gode Män.

Ett väl fungerande Överförmyndarkansli.

Gärna en lokal, som kommunen upplåter åt oss.

 

Ang. program för hösten:

Vi undersöker möjlighet att träffa representant för ensamkommande flyktingbarn

Vi undersöker möjlighet att träffa representant för LSS-omsorgen

Handläggare inom socialtjänsten, biståndshandläggare, personer som tillsätter kontakt-

personer, fördelar bostäder.

Vi behöver undersöka möjligheterna och träffas igen för nytt möte 17 sept  hos Ulf.

Till adventskaffet tänker vi bjuda in Niclas Östberg,  den nyanställde på Överförmyndarkansliet,

 

Vi har fått en inbjudan från ABF till årsmöte i Blomstermåla. Vi tackar nej.

 

Inger pratar med Ulrika Pecher ang. Marsbäcken, hur går det?

 

Vi går ut med ett medlemsbrev, när vi fått klart programmet.

 

Vid skärmen:          Anita Styrenius