Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Anita Styrenius 

24 april 2018.Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Barbro Fredriksson, Moniqa Carlenstam.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Årsmötet med 15 personer närvarande, gick smidigt med Kenth Nilsson som ordförande.

Till nästa årsmöte fick styrelsen i uppdrag att skaffa fram en revisorsuppleant.

Fika i kaféet efteråt.

Vi ska försöka få igång en ”snabbkurs” i redovisning snarast. ABF har inga datorer kvar,

vi får lösa det.

En broschyr om vår förening, att lämna till nya Gode Män, överlämnas till Överförmyndarkansliet.

Nya datalagen drabbar även vår förening. Vi kollar med Riksförbundet hur mycket vi behöver göra.

Vi kallar till medlemsmöte 22 maj, allmän diskussion om ev. problem. Föreningen bjuder på fika. Medlemsbrev skickas.


Nästa styrelsemöte blir i augusti, datum bestäms senare.