Här kommer årets fjärde medlemsbrev med information

Onsdagen den 26 oktober 2022
ABF Storgatan 5 Västervik
Klockan 18.30
Raoul Widerström, Peterssons Begravningsbyrå
Informerar om
Testamente
Bouppteckning
Arvskifte osv

Onsdagen den 16 november 2022Samma tid samma lokal
Medlemsträff där vi träffas och tar upp för oss gode män, förvaltare
Ämnen som berör oss

Onsdagen den 14 december 2022
Adventskaffe med tillbehör
Mejeriet klockan 18.30Vi har bjudit in vår Överförmyndare Niklas Östberg med personal. Vi har då tillfälle att ställa frågor som vi kanske går och funderat på.@
Föreningen bjuder på Kaffe med tillbehör!Anmälan senast den 12 december
Till Anita Styrenius 070 684 81 20
Inger Furemo 070 314 39 65

 

Välkommen!Styrelsen