MEDLEMSBREV NOVEMBER 2012

Här kommer nu årets fjärde medlemsbrev med viktig information.

Den 13 november klockan 18.30 på Mejeriet, träffar vi ensamkommande flyktingbarn och personal från förläggningen i Gamleby. Vi får träffa 2 av pojkarna, som bor på förläggningen och föreståndare Gunilla Månsson. Passa på att bekanta er med denna del av våra uppdrag.

Den 6 december klockan 18.30 på Mejeriet, bjuder vi in till adventskaffe med tillbehör. Underhållning av trubadur. Maria Gross från Överförmyndarkansliet närvarar. Passa på att samla på er frågor. Trevlig samvaro och nyttigt erfarenhetsutbyte av varandra utlovas. 

Det är viktigt att så många som möjligt ställer upp på våra träffar! 

Hur får vi flera gode män och förvaltare att intressera sig för vår förening? Har Du tips? Hör av Dig till någon i styrelsen.

Vi efterlyser intresserade som vill lära sig att använda programmet godman redovisning Vi som använder det är otroligt nöjda, det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen, och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren. 

Det finns möjlighet att ordna träffar där Du kan sätta dig in i programmet, innan du köper det. Rabatt ges också till medlemmar, med angivande av kod, som kassören tillhandahåller. 

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65. 

Har vi Din mail-adress? Inger Furemo vill gärna ha den: inger.furemo@swipnet.se Det är så mycket enklare (och billigare) att hålla kontakten via mail. 

Våra riksförbund som har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset. 

www.rfs.se 

www.gmfforbundet.se 

Välkommen på våra träffar, hör gärna av Dig till styrelsen med ev. frågeställningar. 

Vänliga hälsningar Västerviks God Man och Förvaltarförening/Styrelsen.