Västerviks God Man och Förvaltarförening.

Verksamhetsplan 2016.

 

Medlemsantalet är fn 70 personer. Ungefär 15 st är aktiva i föreningen.

Vi fortsätter att träffas för medlemsinformationer 2-3 gånger per termin, då vi

bjuder in föreläsare, som kan vara av intresse.

Årsmöte blir i år den 15 mars på Mejeriet.

Styrelsen träffas ca 3 gånger per termin.

Styrelsen skickar ut medlemsbrev ett par gånger per termin.

Under 2016 planerar vi en studiecirkel med utgångspunkt från boken: Gode Män och Förvaltare. Vi tänker diskutera olika problem, som vi kan ställas inför.

Vi har planer på information angående hjälp i hemmet för våra huvudmän. Vad finns att erbjuda, hur får man det?

Vi kan alltid starta en kurs i redovisningsprogrammet, då intresse finns.

Under året måste vi ta ställning till förbundstillhörighet. Föreningen har inte råd att tillhöra 2 riksförbund.  RFS  och RGMF.  Vi måste gå ut till våra medlemmar och höra deras åsikt, väga för- och nackdelar.

 

Året avslutas som vanligt med Adventsfika.

 

Västervik 2 februari 2016

Ulf Erlandsson                                             Inger Furemo           

Ordförande                                                   Kassör

Anita Styrenius

Sekreterare