Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Inger Furemo 23 sept 2013.


Närvarande:_ Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman, Gunilla Kahnborg.


Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.


Aktuellt angående datakursen i redovisningsteknik: Vi går nu ut med intresseanmälan.

ABF-lokalen är reserverad torsdagar okt-nov. Som mest kan vi ta 9 kursdeltagare vid 4 tillfällen. Avgiften för lån av dator, 70 kr per dator, betalar föreningen enligt styrelsens beslut.

Avgiften för kursmaterialet får kursdeltagarna ta ut av sina huvudmän.


Höstens medlemsmöte med Ann-Katrin Moldenius på Habiliteringen blir under nov. månad, datum ej fastställt.


Under innevarande vecka går styrelsen ut med medlemsbrev till samtliga medlemmar

med information om höstens aktiviteter.


Adventskaffe med dopp och trevliga diskussioner blir den 9 dec på Mejeriet som vanligt.


Nästa styrelsemöte 11 nov kl 17 hos Monica Ohlman.


Vid skärmen: Anita Styrenius Justerat: