Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Anita 15 jan 2019 .Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Barbro Fredriksson, Moniqa Carlenstam, Per Jörgen Jensen, Gerd Lindroos.


Mötet öppnades.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Styrelsen är mycket nöjd med adventskaffet, då vi bjöd på smörgåstårta. Niclas Östberg och Ulf Friberg från Överförmyndarenheten var inbjudna. 12 personer deltog, vi hade ett trevligt utbyte av erfarenheter.

Nu kör vi igång vårens aktiviteter:

Information om försörjningsstöd.

Biståndshandläggare, vilka funktioner ingår?

Frivården, hur fungerar det?

Vi skickar ut medlemsbrev med närmare besked.

Ulf Erlandsson (ordf) och Per Jörgen Jensen (valberedn.) åker på RFS årsmöte i Sthlm 12-13 maj.

Vi planerar årsmöte till början på mars, sondering pågår.

Nästa styrelsemöte vid behov närmare årsmötet.