Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Barbro Fredriksson  tisdagen den 4 april 2017.

Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson

Dagordningen godkändes

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Inger redogör för nya föreskrifter för Nordeas företagspaket, kostar 900 kr /år.  De vill ha in flera uppgifter om vår förening. Årsmötesprotokoll, vidimerad legitimation på föreningens tecknare, organisationsnummer, stadgar, medlemsförteckning.

Vi startar upp en redovisningskurs på torsdagar på ABF.

Vi tillfrågar RFS: Kan någon medarbetare komma till oss och informera på ett möte om övriga frivilliga  samhällsarbetare, vilka de är, hur vi når dom 

Det har varit problem med vår hemsida, vi hoppas att det nu ska fungera.

Anita har undersökt om vi kan få föreningsbidrag från kommunen. Anders Östlund, Västerviks kommun meddelar att bidragen i första hand är för ungdomar.

På min fråga om möjlighet till lokal för föreningen gav han ett par tips.

Vi diskuterade igenom dessa och kom fram till att Mejeriet är bäst lämpat för oss när det gäller möten (kombinationen med kaféet är perfekt)

När det gäller kurser och studiecirklar, så har vi ju samarbete med ABF.

Anita föreslår att vi bjuder in Lena Pettersson för att prata om ensamkommande flyktingbarn. (Får bli till hösten.) 

Nästa styrelsemöte blir i samband med båtfärd på Zenta. Gunilla och Hugge bjuder in oss.

Det tackar vi för!