Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarfiirening hos Ulf Erlandsson 

13 oktober 2015

Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Anita Styrenius, Gunilla Kahnborg, Barhro Fredriksson.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Dagordningen godkändes.

RGMF:s höstmöte i Linköping är inställt.

Styrelsen arbetar fortsatt med boken Gode Män och Förvaltare.

Medlemsmötet med information om Färdtjänsten var mycket informativt.17 personer kom och lyssnade. Mona-Lisa Lundgren Karlsson gav oss en klar bild hur allt fungerar. Har vi några frågor, så svarar gärna Beställningstrafikens personal på dessa. Bra att veta.

Nästa medlemsmöte blir den 2 nov på Mejeriet. 2 psyk-kuratorer kommer då och informerar . om psykiatriska diagnoser och hur man får hjätp och stöd för dessa personer. Inom kort går vi ut med ett nytt medlemsbrev.

Nästa styrelsemöte hos Barbro Fredriksson onsdag 18 november kl 17.