Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Inger 1 oktober.


Närvarande: Gunilla Kahnborg, Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman, Per Karlsson, delges Ulf Erlandsson, ej närvarande.

 

Mötet öppnades av v ordf Gunilla Kahnborg.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

ABF-lokalen är bemannad onsdagar och torsdagar 9-15. Vi får hämta nyckel i förväg när vi ska hyra lokal. Datorer kan anskaffas, om man säger till i god tid. Planerar en redovisningskurs början november.

Informationskvällen med Överförmyndaren Niklas Östberg och konsument- och skuldrådgivare Anna Öberg blir den 15 okt på Mejeriet. Hoppas på god anslutning.

Inger försöker få till ett lunchmöte  på ABF-lokalen om  kontaktpersoner, deras uppdrag.