Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening ombord på ”Zenda”, 

 Gunilla   och Hugge Kahnborgs trivsamma båt 26 augusti 2013. Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman, Gunilla Kahnborg och Per Jörgen Jensen.


 Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.


 Då vi inte fått svar på förfrågan till Öf angående kommunens ev ersättning för medlemmarnas redovisningskurs,  beslutades att sekreteraren skulle skriva till Öf.

  Samtliga  överförmyndare i länet skulle träffas, vi ser fram emot att få ta del av vad man beslutat.


 Inger har fått in 8 anmälningar till redovisningskursen, är det verkligen inte fler som är intresserade? Inger kontaktar ABF, för att höra vilka kvällar,

 som är  aktuella.


 Vi pratade om olika temaförslag till höstens medlemsmöten. På förslag har vi information från Habiliteringen, Birka, försäkringsbolag.


 Vi planerar nästa medlemsbrev till september månad.


 Nästa styrelsemöte 23 september kl 17 hos Inger Furemo.


 När solen började dala stävade vi hemåt efter en skön kväll på böljan den blå.

 Tack till kapten Hugge för trevlig båtfärd med guidning.


 Vid skärmen: Anita Styrenius Justerat: