Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare 2019-05-23
Årets tredje medlemsbrev


Information och hantering av godman redovisningsprogrammet finns möjlighet att ordna, om tillräckligt stort antal medlemmar anmäler sig Plats: ABF, Storgatan 25
Västervik Nytt: Vi kan ordna träff måndagen den 27 maj och måndagen den 3 juni med fortsättning i höst.
Anmäl dig till Inger Furemo telefon 070-314 39 65, inger.furemo@telia.com
Studiecirkel runt problem och lösningar finns också möjlighet att ordna under hösten.
Vi utgår från studiematerialet Problem & Lösningar
Bli stödperson inom psykiatrisk tvångsvård, förfrågan från Patientnämnden ersättning utgår, upplysning och anmälan till Inger Furemo
Extra försäkring går att teckna! Ansvarsförsäkring Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring och kostar 145 kronor/år. Ange personnummer på inbetalningskortet. Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2
Har vi din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo www.vgodmanf.se
Vår hemsida www.rfs.se
Vårt riksförbund tillhandahåller viktig information till oss medlemmar Vänliga hälsningar Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare,

Styrelsen:
Ulf Erlandsson Ordförande 070-485 62 38
Gunilla Kahnborg Vice ordförande 070-595 21 86
Anita Styrenius Sekreterare 070-684 81 20
Inger Furemo Kassör 070-314 39 65
Monica Ohlman Styrelseledamot 076-858 00 51
Per Karlsson Styrelsesuppleant 070-759 61 70