Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Monica Ohlman den 11 nov. 2013.

 Närvarande:  Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman från styrelsen, särskilt inbjuden Ulrika Pecher.

 Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

 Redovisningskursen är nu i full gång, 9 intrresserade deltagare arbetar ivrigt med materialet. De är nöjda med upplägget av kursen  och ser fram mot en enklare årsredovisning.

 Inger  är beredd att hålla ytterligare en kurs till våren om intresse finns.

 Den aviserade medlemsträffen på Habiliteringen med Ann-Katrin Moldenius är uppskjuten pga sjukdom. Vi återkommer efter nyåret.

 Vår inbjudna gäst Ulrika Pecher berättar om arbetet för Föreningar i Tjust och om visionerna för Friluftsgården Marsbäcken.  Föreningar i Tjust har sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden för upprustning av Marsbäcken.

 

 Vi planerar adventskaffet den 9 dec. Vi har bjudit in Ulrika Pecher för att hon ska berätta om sina visioner för Föreningar i Tjust  och för Marsbäcken. Då hoppas vi riktigt många kommer och lyssnar  och deltar i diskussioner.  Glögg och pepparkakor  mm  utlovas.

 

 Nästa styrelsemöte blir hos Ulf, datum ej bestämt.

 

 

 

 Vid skärmen: Anita Styrenius                            Justerat: